Pomiary i regulacja wentylacji - Kraków

Osoba dokonująca pomiaru wentylacjiJednym z najważniejszych profili działalności firmy Ser-went sp. Z o.o. są pomiary i regulacja przepływów w instalacjach wentylacji. Posiadanie protokołu skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej jest niezbędne przy uzyskaniu dokumentów dopuszczających obiekt do eksploatacji przez służby sanitarnohigieniczne oraz nadzór budowlany.Ponadto istniejące prawo budowlane nakłada na użytkownika każdego obiektu użyteczności publicznej obowiązek corocznego sprawdzenia poprawności pracy instalacji, popartego wykonaniem kontrolnych pomiarów przepływu powietrza w instalacjach.

Pomiary realizujemy przy pomocy wysokiej klasy sprzętu pomiarowego, produkowanego przez firmy "AIRFLOW" i "TESTO". Dysponujemy przyrządami pomiarowymi pozwalającymi mierzyć ciśnienie w instalacjach oraz pomieszczeniach (mikromanometry), prędkość przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz na kratkach (anemometry wiatraczkowe, termoanemometry, rurki spiętrzające) oraz bezpośrednio strumień powietrza na kratkach wentylacyjnych, zaworach i anemostatach (barometry, anemometry z fabrycznymi dzwonami pomiarowymi).

Posiadany przez nas sprzęt jest cyklicznie poddawany wzorcowaniu bądź legalizacji w laboratoriach posiadających stosowne uprawnienia z zakresu akredytacji.

Wentylacja 001Typowy zakres prac przy pracach regulacyjno-pomiarowych:

  • wizja lokalna w obiekcie - zapoznanie się z warunkami pracy oraz instalacją,
  • wyznaczenie przekrojów pomiarowych na kanałach wentylacyjnych oraz wykonanie otworów do zanurzenia sondy,
  • wykonanie pomiarów prędkości przepływu powietrza i określenie strumieni w kanałach głównych,
  • wykonanie pomiarów przepływu powietrza na kratkach, zaworach i anemostatach,
  • korekta nastaw za pomocą elementów regulacyjnych,
  • wykonanie pomiarów kontrolnych,
  • opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych prac.