Próby szczelności

Próby szczelnościWykonanie badań szczelności kanałów wentylacyjnych podczas trwania inwestycji jest zgodnie z prawem budowlanym niezbędnym warunkiem otrzymania odbioru końcowego. Badanie szczelności polega na zaślepieniu końców badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku określonego nadciśnienia lub podciśnienia, za pomocą urządzenia zawierającego wentylator o regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową.

 

Nasza firma dysponuje nowym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie prób szczelności dla następujących klas:

  • A – przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • B1 -– przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • B2 – przy ciśnieniu w kanale 1000 [pa],
  • C1 -– przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • C2 – przy ciśnieniu w kanale 1000 [pa].

dla powierzchni badanego odcinka instalacji mieszczących się w granicach od 10 do 250 metrów kwadratowych.

Badania  przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami pn-en 1507 „ wentylacja budynków. przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności” oraz pn-en 12237  „ wentylacja budynków. przewody wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym”.

Firma ser-went Sp. z o.o. posiada na stosowany sprzęt pomiarowy certyfikat oraz aktualne świadectwa wzorcowania, które są dołączane do sporządzanego protokołu z wykonanej próby szczelności.

Dzięki wykonywaniu na etapie budowy powyższych badań, nie musimy się martwić czy dobrze zaprojektowane urządzenie wentylacyjne poradzi sobie z dostarczeniem świeżego powietrza do określonych miejsc przebywania ludzi.