Kategorie

VRF AUX jednostki kanałowe średniego sprężu ARVMD

aux-vrf-IDU-duct-MID-ESP

AUX


Konstrukcja jednostek kanałowych średniego sprężu pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy. Orurowanie odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki, co umożliwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia. Jednostki kanałowe średniego sprężu mają wysokość 290mm wysokości – doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną. Jednostki dostępne w wydajnościach od 4,5 kW do 15 kW.